Категорија: Мисла на денот

Мисла на денот: Животот е уметност…

Мисла на денот: Работата штити од…

Мисла на денот: Живејте како математичари…

Мисла на денот: Секој којшто не згрешил…

Мисла на денот: Две работи се бесконечни…

Мисла на денот: Две нешта те опишуваат…

Мисла на денот: Добрината е јазик….

Мисла на денот: Главата горе…

Мисла на денот: Саканата жена….

Мисла на денот