Категорија: Мисла на денот

Мисла на денот: Облеката е измислена…

Ми

Мисла на денот: Можеби искреноста…

Мисла на денот: А на човекот љубов…

На

Мисла на денот: Сите станаа баш такви…

Мисла на денот: Грешката што си ја направил…

Мисла на денот: Џентлмен…

Мисла на денот: Изберете ја љубезноста…

Мисла на денот: Да сакаш или да бидеш сакан?

Мисла на денот: Делата на човека се ликот…

Мисла на денот: Успехот е плод на семето…

Mисла на денот: Кога се сака, се бара начин…

Мисла на денот: Надежта…

Мисла на денот: Да сакаш некого…

Мисла на денот: Животот е уметност…

Мисла на денот: Работата штити од…

Мисла на денот: Живејте како математичари…

Мисла на денот: Секој којшто не згрешил…

Мисла на денот: Две работи се бесконечни…

Мисла на денот: Две нешта те опишуваат…

Мисла на денот: Добрината е јазик….