Категорија: Мисла на денот

Дојде јуни….

Мисла на денот- Џабе вртиш нов лист…

Мисла на денот: Човекот има должност…

Мисла на денот: Ако во тој момент си бил среќен…

Мисла на денот: Вистинската жена…

и

Мисла на денот: Оној кој е способен да господари…

Мисла на денот: Облеката е измислена…

Ми

Мисла на денот: Можеби искреноста…

Мисла на денот: А на човекот љубов…

На

Мисла на денот: Сите станаа баш такви…

Мисла на денот: Грешката што си ја направил…

Мисла на денот: Џентлмен…

Мисла на денот: Изберете ја љубезноста…

Мисла на денот: Да сакаш или да бидеш сакан?

Мисла на денот: Делата на човека се ликот…

Мисла на денот: Успехот е плод на семето…

Mисла на денот: Кога се сака, се бара начин…

Мисла на денот: Надежта…

Мисла на денот: Да сакаш некого…

Мисла на денот: Животот е уметност…