Чудесна филантропија

„Беа доволно далеку за да почувствуваат жед еден за друг, а сепак толку блиску за да започнат војна еден против друг. Како оган и лед. Небо и земја. Октомви и април. Како да не знаеја поинаку. Или така беа научени.“

Lauren Mars
Коментари

коментари