Видео: Хор со 90-тина гласови од разни генерации од САД, пее Македонски песни

Хор со 90-тина гласови од разни генерации од сојузната држава во САД, Вермонт пее балкански песни, меѓу кои и македонските, како оваа… Како се рушат гранични и културолошки бариери.
Коментари

коментари