Чек дис аут
Search


Тајна

Тајна

Да се сретневме во некои други времиња…

Мистериозно, но познато лице.

На некое добро познато место, нова личност.

Случајна средба на погледи.

Кога животот поинаку би ги исцртал околностите…

Кога пред нас би имало еден пат, а не сосема спротивни приказни…

Jас знаев, знаеше и тој.

Се разбравме со погледи.

Душите ни разговараа.

Знаевме.

Сме се сакале во некој минат живот.

Ќе ни се спојат пак патиштата.

Во некои други времиња.

Ние сме една совршена приказна.

За таа приказна сега не е време.

 

-SoulDiary
Коментари

коментари