Предизвиците на секојдневието претставени преку слатки илустрации на овој артист и неговата љубов

Слатки секојдневни моменти со кој „се соочува“ секој пар ни претставува илустраторот Yehuda Adi Devir од Тел Авив. 

Тој го започнал серијанот „Еден од оние денови“ (“One of Those Days”) каде го портретира својот живот со неговата сопруга Maya.

Секојдневни предизвици и проблеми, секојдневни радости и смеа, секојдневен живот во кој ќе се пронајде секој од нас.

 
Коментари

коментари