ВАКА СЕ ВАДИ ЗАБ

Како деца ни ги вадеа млечните запчиња со конец заврзан за квака од врата и на други слични инвентивни начини.

Ова момче има поинаков начин. Апсолутно функционален.
Коментари

коментари