Бабите и дедовците не умираат – тие само стануваат невидливи

Емотивна приказна која морате да ја прочитате

Бабите и дедовците играат важна улога во развојот на нашата личност, нашето растење, начинот на кој ги гледаме и чувствуваме нештата. Децата кои растеле заедно со своите баби и дедовци имаат здрав однос со постарите луѓе и знаат да ги почитуваат постарите личности.

Меѓутоа, тоа се само некои од предностите на оваа посебна врска. Некои велат дека љубовта спрема внуците може да биде уште посилна од онаа која ја чувствуваат спрема нивните деца. Постои нешто посебно, нешто магично во тоа.
Трансакцијата на ДНА информации преку многу генерации е вистинско чудо. Можете ли да замислите еден дел од себеси, кој е десетпати помлад од вас? И дали можете да замислите дека некој дел од вас постоел стотина години пред вас?

Во конзистентноста на човештвото и сопствените информации, постои нешто посебно. Во секој случај, духовната поврзаност помеѓу нас и нашите предци, баба и дедо, создаваат врска која е надвор од генетските информации.

Тоа е посебна врска во која децата учат за љубовта, почитта, уживањето и почитувањето. Исто така, учат и за старите времиња, како нивните баба и дедо живееле некогаш во младоста и како се бореле за својата иднина.
Коментари

[fbcomments]