Целата историја на Јапонија раскажана во 9 минутно забавно видео

Мошне интересно видео за целокупната историја на Јапонија, за самото основање на земјата, развојот на земјоделието, религијата, династиите, уметноста, освојувањата и војните.
Коментари

коментари