Категории

Чувствителните луѓе се ангели со скршени крилја, кои само сакаат да бидат сакани!

Чувствителните луѓе се најавтентичните и најискрените луѓе што некогаш ќе ги сретнете. Нема ништо што нема да ви кажат за себе ако веруваат во вашата добрина.

Меѓутоа, во моментот кога ќе ги изневерите, одбиете или обезвредните, тие ќе го прекинат пријателството. Живеат со чувство на вина и постојана болка околу нерешени ситуации и недоразбирања. Тие се измачени души кои не можат да живеат ако мразат некого или ако некој ги мрази. На овој тип на луѓе им треба најмногу љубов што можете да им ја дадете затоа што тие се души кои постојано се повредени од другите.

Сепак, и покрај трагедиите низ кои треба да поминат во животот, тие сè уште се најмилосрдните луѓе кои вреди да се познаваат и кои често стануваат активисти на оние со скршено срце, заборавени и погрешно разбрани. Тие се ангели со скршени крилја кои летаат само кога се сакани.

-Шенон Л. Алдер