Категории

Дали знаете која е разликата помеѓу планинарењето и алпинизмот?

Алпинизмот може да се дефинира како екстремно планинарско искуство. Алпинистите се истовремени и планинари.

Разликата помеѓу обичните планинари и алпинисти е во тоа што алпинистите се искачуваат по потешките патеки за стигнат до врвот. Алпинизмот е збир на активности кои во основа се сведуваат на движења преку неразвиените планински области и карпи, исклучиво од спортски причини. Покрај вообичаената планинарска опрема, алпинистите користат специјални јажиња, ремени, чекани, клинови и др.