Категории

Денеска го празнуваме Свети Јован Крстител: Нека ви е вечно името Јован, Јована, Јовица, Јоана, Јованка

Православните христијани денес на 20 јануари го прославуваат празникот Св. Јован. Се верува дека на овој ден Св. Јован Крстител на реката Јордан го крстел Исус Христос.

За овој ден се врзува и настанот со раката на Светиот Предвесник. Евангелистот Лука, кој посака да го пренесе Јовановото тело од Севастија, во којашто големиот Пророк беше убиен од царот Ирод во Антиохија, родното место на Св. Лука, успеа да ја пренесе само едната рака на Свети Јован, којашто во Антиохија ја чуваа до 10 век. Потоа беше пренесена во Цариград, но во времето на Турците исчезна оттаму.

Свети Јован Крстител се прославува неколку пати во годината, но народот најмногу го празнува овој ден. Меѓу евангелските личности околу Спасителот тој има посебно место: и според начинот на доаѓањето во светот, и според улогата на Крстител на луѓето за покајание, и како Крстител на Месијата, најпосле и според трагичното заминување од овој живот. Се одликуваше со толкава морална чистота што навистина можеше попрво да биде нарекуван ангел одошто смртен човек.

Меѓу сите Пророци Свети Јован е единствениот кој можел и со рака да го покаже оној за кого пророкувал. За раката на Светиот Предвесник се раскажува дека секоја година на денот на неговиот спомен архиерејот Антиохиски ја изнесувал пред народот. Понекогаш таа рака се јавувала раширена, а понекогаш згрчена. Во првиот случај означувала родна и богата година, а во вториот неродна и гладна.