Категории

Џон Ленон: Во животот постојат две мотивациони сили – стравот и љубовта

„Постојат две основни мотивациони сили: стравот и љубовта. Кога се плашиме, се повлекуваме во себе. Кога сме вљубени, се отвораме кон сѐ она што ни го нуди животот со страст, возбуда и прифаќање.

Мора да научиме да се сакаме најпрво себеси, со сите доблести и недостатоци. Доколку не можеме да се сакаме себеси, не можеме целосно ја покажеме својата способност да ги сакаме и другите, како ни нашиот потенцијал во креирањето и создавањето.

Еволуцијата и целата надеж за подобар свет се состои во бестрашноста и широката визија на луѓето кои го прифаќаат животот.“

Џон Ленон