Категории

ЕДУИНО-амбасадори – Иницијатива за афирмирање на придонесот на најпосветените наставници

ЕДУИНО-амбасадори е иницијатива на колективниот портал за дигитални образовни содржини ЕДУИНО, кој настана во март минатата година како одговор на пандемијата и решение на потребата за учење од далечина.

Иницијативата подразбира јавно признание за наставниците што снимиле најмногу видеа и изработиле најмногу активности за игра во домашни услови.

„За првпат им оддаваме јавно признание на наставниците што се движечката сила на образованието, а со тоа и на општеството. Преку оваа иницијатива сакаме да искажеме неизмерна благодарност до сите што вложија огромен труд, време и знаење во создавањето видеолекции и едукативни активности за предучилишно, основно и средно образование.“

Претседателот на Република Северна Македонија, Стево Пендаровски, министерката за образование и наука, Мила Царовска и в.д. директорот на Бироро за развој на образованието, Зеќирија Хасипи, ја поздравија оваа иницијатива и официјално ги најавија првите 23 избрани ЕДУИНО-амбасадори, кои до 31.12.2020 година снимиле најмногу видеа и изработиле најмногу активности за игра во домашни услови.

ПРВИТЕ 23 ЕДУИНО-АМБАСАДОРИ до 31.12.2020 г. се:
Зорица Адамчевска, Жарко Алексовски, Шемсие Ајдари, Насер Адили, Љазиме Амети,
Светлана Бобевска, Мирадие Бајрами, Марија Богатиновска, Фатиме Беџети-Дурмиши,
Валентина Гаврилоска, Ќемалједин Емини, Рамиз Иљази, Марија Мостро, Исак Османи,
Зорица Пармачка-Велински, Весна Пупучовска, Симона Ташева, Елена Ташева, Елена
Тодоровска, Соња Трифуновска, Незир Таири, Горан Цветкоски и Александар Цветкоски.

Оваа иницијатива е само почеток, а наскоро е најавен и нов избор на следните ЕДУИНО-амбасадори, кои исполниле еден од досега поставени критериуми:

  • снимиле над 15 видеа;
  • изработиле над 10 активности за игра во домашни услови.

Досега над 1200 наставници низ нашата држава придонеле во креирање на повеќе од 3.626 видеа, односно за:

  • предучилишно образование: 303 видеа;
  • основно образование: 2.925 видеа;
  • средно образование: 398 видеа.

Повеќе за целокупниот успех и резултатите постигнати со помош на наставниците и ЕДУИНО-наставата видете тука.

Запознајте ги ЕДУИНО-амбасадорите што дадоа видеоизјави на македонски јазик.