Експлозивна љубов или само емоции? – Врска помеѓу помлад маж и постара жена

Не е правило, но во некои врски на помлади мажи и постари жени има и лична корист, но таква можност постои во било кој партнерски однос во кој нема разлика во годините

Емотивните врски помеѓу помладите мажи и постарите жени повеќе никој не го изненадуваат. Сепак, неретко се зборува за мотивите на таквите љубови, односно дали позади тоа се крие одреден интерес или партнерите се водени само од своите чисти емоции.

Психолозите велат дека во некои врски има и лична корист, но таква можност постои во секој партнерски однос.
Најупадливи ситуации во кои постои корист од партнерот се таканаречените маркетиншки врски.
Се работи за ѕвезди чија цел е да ја шокираат јавноста и да направат нешто што ќе предизвика медиумско внимание.
Раководејќи се спрема тоа, често ги објавуваат своите „попатни“ врски и комбинации, а секако најинтригантни се врските помеѓу старите жени и помладите мажи.
Коментари

[fbcomments]