Категории

Фотографи одговараат на прашањето „Што е автентичност?“ преку нивните дела

Ова лето, интернационалната фотобанка  “Depositphotos” го лансира првиот фото-натпревар за да ги поттикне независните фотографи кон креативност и продуктивност.

Темата на натпреварот беше Автентичност, за учесниците да можат да ја споделат својата визија за автентичност. Натпреварот немаше поткатегории, само централна тема. За да се поттикне креативната слобода, секој фотограф можеше да прати до 5 фотографии на натпреварот. Учевствуваа вкупно  1,884 фотографи, со околу 5200 фотографии.

Ова се најубавите „одговори“ на прашањето: Што е автентичност?, низ фотографии.

Автор: Stefano Zocca (прво место)
1st Place By Stefano Zocca, Italy

Автор: Katalin Száraz (второ место)
2nd Place By Katalin Száraz, France

Автор: Mohammad Hedayet Sarker (трето место)
3rd Place By Mohammad Hedayet Sarker, Bangladesh

Автор: Azim Khan Ronnie
By Azim Khan Ronnie

Автор: Yuliya Dobrovolska
By Yuliya Dobrovolska

Автор: Mikhail Kapychka
By Mikhail Kapychka

Автор: Razmik Zackaryan
By Razmik Zackaryan

Автор: Barun Rajgaria
By Barun Rajgaria

Автор: Ramazan Cirakoglu
By Ramazan Cirakoglu

Автор: Saurabh Sirohiya

By Saurabh Sirohiya

Автор: Zuka Kotrikadze
By Zuka Kotrikadze

Автор: Anna Zograf
By Anna Zograf

Автор: Khánh Phan

By Khánh Phan

Автор: Vladyslav Fomin
By Vladyslav Fomin

Автор: Anastasiya Lyubitskaya
By Anastasiya Lyubitskaya

Автор: Pavel Zelenov

By Pavel Zelenov