„Каде завршува омразата, каде започнува љубовта?“ – Кукла од Памук

„Моментот кога бев сигурна
дека неможев да чувствувам
повеќе омраза кон тебе
од сиот тој наплив,
тогаш започна се..
Ти ги срони моите карпи
и немав друг избор
освен да се предадам
Што се случува
кога ќе го достигнеш
највисокиот степен на омраза?
Дали тука започнува љубовта?
Дали сите тие емоции
се меѓусебно поврзани
и постојат граници тенки колку влакно
кои ги разделуваат едни од други?“

Следете за повеќе: https://www.facebook.com/kuklaodpamukblog/
Коментари

[fbcomments]