Категории

Како децата и покрај траумата да имаат нормален развој?

Кога се соочуваат со последиците од детската траума, некои деца се прилагодуваат и ја надминуваат, додека други содржат доживотни лузни што го намалуваат нивниот потенцијал?

Зголемениот број на докази укажува на еден заеднички одговор: секое дете кое добро напредува, имало барем една стабилна и посветена врска со поддржувачка возрасна личност.

Моќта на таа силна возрасна врска е клучна состојка во отпорноста – позитивен, адаптивен одговор пред значителни катастрофи – според новиот извештај на Националниот научен совет за развојот на детето.

“Отпорноста зависи од поддржувачки, одговорени односи и мастеринг на збир на способности кои можат да ни помогнат да одговориме и да се прилагодиме на неволјите на здрави начини”, вели Шонкоф, директор на Центарот за развој на детето во Харвард. “Тоа се оние капацитети и односи кои можат да го претворат токсичниот стрес во толерантен стрес”. 

Физички импликации

Големиот број на истражувања покажуваат дека мозокот во развој се потпира врз конзистентни интеракции што се случуваат меѓу едно мало дете и примарниот старател. Кога овие интеракции се случуваат редовно, тие обезбедуваат скеле што помага да се изградат “клучни капацитети – како што е способноста да се планираат, следат и регулираат однесувањето и да се прилагодат на променливите околности – кои им овозможуваат на децата да одговорат на катастрофа и да напредуваат” Мозокот во развојот е појачан преку оваа повратна врска помеѓу биологијата и животната средина.

Но, во отсуство на овие одговорни односи, архитектурата на мозокот не се развива оптимално. Телото го доживува отсуството како закана и го активира одговорот за стрес кој – кога се продолжува – води кон физиолошки промени кои влијаат на мозокот и на севкупните системи на физичко и ментално здравје. На стресот станува токсичен, што го прави потешко за децата да се прилагодат или се враќаат.

 

Значајни последици

Искуствата на подгрупата на деца кои ги надминуваат неволјите и завршуваат со неочекувано позитивни резултати од животот помагаат да се поттикне ново разбирање за природата на отпорноста – и што може да се направи за да се изгради.

Еве што ни кажува науката за отпорноста, според извештајот на Центарот за развој на детето во Харвард: Отпорноста е родена од интеракцијата помеѓу внатрешната диспозиција и надворешното искуство. Таа произлегува од поддржувачки односи, адаптивни капацитети и позитивни искуства.

Можеме да видиме и да измериме отпорност во смисла на тоа како детските мозоци, имунолошки системи и гени реагираат на стресни искуства.

Постои заеднички сет на карактеристики кои ги предиспонираат децата на позитивни резултати во услови на катастрофа:

  • Достапност на барем еден стабилен, грижлив и поддржувачки однос помеѓу дете и возрасен старател.
  • Чувство на мајсторство над животните околности.
  • Силна извршна функција и вештини за саморегулација.
  • Поддржувачки контекст на потврдување на верата или културните традиции.
  • Учење да се справат со податливи закани за нашата физичка и социјална благосостојба е од клучно значење за развојот на еластичност.
  • Некои деца покажуваат поголема чувствителност кон негативните и позитивните искуства.
  • Отпорноста може да биде специфична за ситуацијата.
  • Позитивните и негативните искуства со текот на времето продолжуваат да влијаат врз менталниот и физичкиот развој на детето. Може да се изгради отпорност; тоа не е вродена особина или ресурс кој може да се искористи.
  • Одговорот на луѓето со стресни искуства варира драматично, но екстремните проблеми речиси секогаш создаваат сериозни проблеми кои бараат третман.

 

 

Brainobrain Europe

www.brainobrain.com.mk

Прегледи:
433
Објавено на:
08.12.2017