Како изгледаат лицата со апсолутна симетричност? Дали е таа доказ за убавина?

Дали идеалната симетрија на лицето е пресудна за вистинска убавина?

Добро е познат фактот дека човековите лица не се симетрични. Едната веѓа е понакривена од другата, устата е многу мала и нееднаква итн. Сигурно сте си нашле барем една маана на лицето која би ја смениле, а фотографите Julian Wolkenstein и Alex John Beck решиле да одговорат на прашањето: Дали симетричноста на лицето значи убавина?

Создале симетрични портрети на овие луѓе, кои се поставени од десната страна, а според нас одоговорот е дека симетричноста не е знак за убавина, некогаш убавината е во несовршеностите.
Коментари

[fbcomments]