Категории

Карл Јунг: Позитивната или негативна енергија се наоѓа во човекот, тоа не може да се научи!

Има луѓе кои мислат дека ширењето на позитивна енергија можат да го научат

 

Прочуениот психијатар Карл Густав Јунг пишувал во своите книги за расипаните луѓе и зборувал дека тие не можат да бидат добри.
Еве како зборувал Јунг:

„Има луѓе кои мислат дека ширењето позитивна енергија може да се научи, да, постојат фрази, зборови или реченици кои создаваат позитивна енергија сами по себе.
Не е така.
Енергија, позитивна или негативна, се наоѓа во човекот.

Не може од човекот да излезе она што таму го нема. За да можеме да шириме мир, мораме најпрво да се наполнеме со мир. Да можеме да шириме радост, прво мораме да бидеме радосни. Во спротивно, и зборовите и најголемата утеха ќе звучат како напад од устата на незадоволниот човек.“