Категории

„Ќе дојде ден кога денешната правда ќе биде поголема од вчерашната!“

Во душевната болница, докторот прашал еден од пациентите: „Можете ли да ми кажете кој ден е?

Пациентот одговорил: „Се разбира, денес е сабота“.

Докторот рече: „Добро, кој ден ќе биде утре?

Пациентот одговорил: „Повторно ќе биде сабота“.

Докторот се запрашал: „Ако денес е сабота, а утре е сабота, тогаш кога ќе дојде недела? Пациентот одговорил: „Ќе дојде кога денес ќе се разликува од вчера. Кога чувствуваме дека сме направиле чекор напред, кога денешната правда е поголема од вчерашната, а денешната е помала од вчерашната. Само тогаш, докторе, ќе дојде ново утре“.