Категории

Кога ќе сфатиш дека можеш да правиш што сакаш?

Живеј сега. Превземи ризик. Кога ќе сфатиш дека немаш многу време за да ги оствариш сите нешта, кога ќе сфатиш дека времето на овој свет ни е ограничено? 

„Погледни се себеси. Ти си млад и си исплашен. Но зошто чувствуваш страв?
Престани да бидеш парализиран. Престани да ги голташ своите зборови.

Престани да се грижиш што другите мислат. Носи го она кое ти се допаѓа, зборувај го она кое го мислиш. Прави ги нештата кои те исполнуваат и те прават среќен.

Престани да живееш за петок навечер, престани да го чекаш идеалниот миг.
Живеј сега. Превземи ризик. Кога ќе сфатиш дека немаш многу време за да ги оствариш сите нешта, кога ќе сфатиш дека времето на овој свет ни е ограничено?

Кога ќе сфатиш дека можеш да правиш што сакаш?“

-Луиз Флори