Категории

Кои биле русалките? – Мистериозните суштества во Словенската митологија кои маѓепсувале со својата појава

Дали знаете кои биле русалките? Старите Словени се плашеле од овие убави девојки, а која била вистинската причина за тоа?

Словенската митологија е богата со интересни суштества колку и грчката, која е далеку попозната, а меѓу убавиците од кои се плашеле нашите предци биле русалките или познати како водни нимфи.
Тие биле женски водени демони и обично биле замислувани како убави девојки, со долги светли коси, кои не носеле облека. Жвееле под вода, во замоци и со нив управувал Духот на водата.

Царицата на сирените била ќерка на царот која ја потопила нејзината маќеа и се викала Дива, а таа ги возела сирените на копното во златни кочии. Според митот, тие биле посветени на музика, пеење и танцување и биле лошо расположени кон луѓето, особено жените.

Патем, сирените излегувале од водата само во текот на Русалната недела и тоа една недела. За време на Русалната недела, луѓето почитувале одредени забрани, за да не ги навредуваат сирените или да стапат во контакт со нив и да бидат казнети. Постоело верување дека ако некој види русалка, тој може да остане нем или да биде маѓепсан, што се сметало за најлоша казна на овие суштества, бидејќи за време на оваа игра доаѓало до смрт.

За време на неделата Русал, било забрането качување на дрвја, бидејќи се сметало дека русалките, додека биле на копно, престојувале на врвовите на дрвјата. Имало забрана за работа во лозја или каква било работа поврзана со земјоделство, бидејќи во тоа време доаѓале русалките за да им ја дадат потребната влага на полињата.

Кога морала да се прекрши забраната, пелинот се смтал за ефикасно сретство против русалките. Во тој случај, еден човек би носел пелин со себе, од кого сирените се плашеле. Исто така, ако некое лице јадело лук, се сметало дека нема да може да западне под влијанието на сирените.