„Љубовта која гори најсилно, згаснува најрано“ – Кукла од Памук

„Ми велиш да замолчам.
Да не ја оплакувам оваа љубов
затоа што ја имавме, постоеше..
Ми велиш дека она што гори најсилно,
згаснува најрано..
Ти знаеше од почетокот,
знаеше дека горевме како свеќа
додека јас мислев дека горевме како пекол..“

 

Следете за повеќе: https://www.facebook.com/kuklaodpamukblog/
Коментари

[fbcomments]