Категории

Луѓето создаваат 2 милијарди тони отпад годишно!

Според последната студија, луѓето годишно создаваат 2 милијарди тони отпад.

Количината на отпад која ја произведуваат луѓето може да наполни 800 000 олимписки базени.
Во светот секоја година се создаваат околу 2.1 милијарди цврст комунален отпад. Од нив само 16% се рециклирани.
Најмногу отпад по глава на жител има во САД- 3 пати повеќе од останатите. Американците највеќе во отпадот имаат пластика и храна.
Во Америка по глава на жител се произведуваат просечно 773 килограми отпад, што е 3 пати повеќе отколку во Кина и Етиопија.
На листата на земји кои создаваат многу отпад се наоѓаат и Холандија, Швајцарија, Франција и Германија.
За време на работењето на оваа тема се користени многубројни официјални податоци и академски студии, наведуваат истражувачите.

Прегледи:
482
Објавено на:
10.07.2019