„Можат ли да се разидат оние кои некогаш биле едно?“ – Кукла од Памук

„Можат ли да се разидат
оние кои некогаш биле едно?
Кога улиците им кројат завери,
кога секој чекор да останат далечни
ги прави се по блиски..
И ниедна улица не е доволно широка,
нити очите слепи
колку што не сакат да се погледнат.
Телата минуваат едно крај друго,
а душите им се судираат,
водат љубов..“

Следете за повеќе: https://www.facebook.com/kuklaodpamukblog/
Коментари

[fbcomments]