Категории

Можеме да направиме многу грешки во животот – Но само една би не уништила

Неуспехот не значи дека Бог не напуштил, значи дека Бог има план за нашиот живот и многу подобра идеја!

Неуспехот не значи дека сме очајни и изгубени, значи дека сеуште не сме имале добар успех.
Неуспехот не значи дека не сме постигнале ништо, значи дека сме научиле нешто.
Неуспехот не значи дека сме делувале како неразумни или будали, значи дека сме биле полни со верба.
Неуспехот не значи дека сме претрпеле недоверба, значи дека сме биле подготвени да се обидеме.
Неуспехот не значи недостаток на способност, значи дека мораме да ги направиме нештата на поинаков начин.
Неуспехот не значи дека сме инфериорни, значи дека не сме совршени.
Неуспехот не значи дека сме го изгубиле својот живот, значи дека имаме добри причини да започнеме одново.
Неуспехот не значи дека мораме да се вратиме назад, значи дека мораме да да се бориме уште поупорно.
Неуспехот не значи дека никогаш нема да ги оствариме нашите цели, значи дека малку доцниме во нивното остварување.
Неуспехот не значи дека Бог не напуштил, значи дека Бог има план за нашиот живот и многу подобра идеа!

Прегледи:
85
Објавено на:
17.03.2020