Категории

Најубавата љубов е онаа која не се обидува да те промени

Љубов која не бараш ништо од тебе, таква која те прифаќа онаков каков што си и не се обидува да те промени, затоа што си совршен онаков каков што си.

Најдобрата врста на љубов е онаа која те прави да се чувствуваш задоволен со себеси. Која те потсетува дека секогаш ќе бидеш причината за нечија насмевка.

Само со твоето постоење донесуваш надеж во нечиј живот и го правиш нечиј живот исполнет. Онаа која те мотивира да станеш подобра личност и те инспирира да пронајдеш во себеси иста таква љубов да му ја пружиш на некој друг, љубов која лечи и зацелува.

Љубов која не бараш ништо од тебе, таква која те прифаќа онаков каков што си и не се обидува да те промени, затоа што си совршен онаков каков што си.