Категории

Најважните нешта за животот кои треба да научиш да ги правиш

Немој само да постоиш, живеј!

Немој само да учиш, искусувај.
Немој само да читај, впивај.
Немој само да се променуваш, трансформирај се.
Немој само да сочувствуваш, застапувај.
Немој само да ветуваш, докажи.
Немој да критикуваш, охрабрувај.
Немој да размислуваш, проникнувај.
Немој само да земаш, давај.
Немој само да гледаш, чувствувај.
Немој само да сонуваш, прави.
Немој само да слушаш, сфати,
Немој само да зборуваш, делувај.
Немој само да постоиш, живеј.

Прегледи:
58
Објавено на:
09.07.2020