Не им верувај на луѓето кои мораат некого да понижат за да се издигнат самите

Верувај им на луѓето кои не мораат да подценуваат за да ја докажат својата вредност, тоа го прават со секојдневние мали нешта од кои другите се чувствуваат убаво во нивна близина.

Верувај им на луѓето кои не мораат никого да понижат за да би се издигнале, го умеат тоа со своето достоинство и почит кои ги искажуваат спрема секој човек, кои умеат да бидат тоа со своите зборови кои не ја сокриваат вистинската реалноста, туку зборови кои ја откриваат нивната вистинска страна.
Верувај им на луѓето кои не мораат да подценуваат за да ја докажат својата вредност, тоа го прават со секојдневние мали нешта од кои другите се чувствуваат убаво во нивна близина.

Верувај им на луѓето кои не мораат да оговараат никого за да се претстават како интересен и добар соговорник во комуникацијата, а наместо тоа за другите го зборуваат само она кое би сакале да го чујат за себе. Верувај им на луѓето кои не подлегнуваат на влијанието на околината и го зборуваат она што ќе го чујат, и се однесуваат како што се однесуваат другите туку остануваат доследни на себеси и тогаш кога ќе мораат да ја платат цената да останат сами и никој да не ги разбира.
Тие се вистински луѓе.

Верувај им на луѓето кои го избрале својот пат и кои нема да им кажат на другите дека нивниот пат е погрешен ако не е ист како нивниот, луѓе кои нема да се срамат од она во кое веруваат и за тоа ќе посведочат нивните дела. Верувај им на луѓето кои го прават она што го прават само поради љубов, кои веруваат во туѓите соништа и прават другите да се чувствуваат подобро и да бидат подобри луѓе. Тие се вистински луѓе.
Коментари

[fbcomments]