Категории

Не плашете се од промените и да ги отфрлите оние нешта од вас кои повеќе не ви служат

И еден ден, ќе сфатите дека сте се промениле. Многу. Повеќе нема да размислувате на ист начин. Вашата гледна точка ќе се прошири. Наместо да се расправате, ќе разбирате. Наместо да бидете дефанзивни, ќе прифаќате. Вашите механизми за справување ќе се променат. Вашата сила ќе се зголеми. Вашата трпеливост ќе расте повеќе. Срцето ќе ви биде постегнато. Вашиот глас ќе биде слушнат.

Но, точно знаете дека колку и да ве предизвикува универзумот, вие сепак ќе бидете вие. Секогаш ќе бидете исти, но срцето станува посилно од порано.И тоа те менува, да бидеш подобар.