„Не плаши се од самотијата, плаши се тогаш кога ќе немаш кој да ти недостига“ – Кукла од Памук

„Не се плаши од самотијата,
ни од сопствените чекори
кои лутаат напразно низ градот
во немите часови..
Не се плаши ни од студените чаршави,
ни од празнината која спие на другата страна,
плаши се тогаш кога ќе немаш кој да ти недостига,
тогаш кога ќе немаш кој срцето да ти го посакува..“

 

Следете за повеќе: https://www.facebook.com/kuklaodpamukblog/
Коментари

[fbcomments]