Категории

Немој никого да го сметаш за твој супериорен, без оглед на неговата позиција во животот

Ако постојат неколку важни правила во животот кои секој треба да ги запомни засекогаш, тогаш тие се некои од овие.

Првото и најважно правило гласи: Немој да дозволиш никој да господарува со твојот ум и тело.

Грижи се за сопствените мисли и и остани неограничен.

До жените: Подари му го слухот на мажите, но немој твоето срце.

Почитувај ги оние кои поседуваат моќ, но немој да ги следиш заслепено.

Суди со логика и причина, но немој да коментираш.

Немој никого да го сметаш за твој супериорен, без оглед на неговата позиција во животот.

Однесувај се кон сите праведно, или тие ќе побараат одмазда.

Внимавај со своите финансии.

Држи се до своите уверувања и другите ќе те слушаат.

Прегледи:
91
Објавено на:
19.11.2020