Категории

Од денес започни да велиш „Да“ само на нештата за кои вистински го мислиш тоа

Денес одлучи да спрестанеш да велиш „Да“ на луѓе и ситуации кои не ти донесуваат ништо добро.

Денес одлучи да спрестанеш да велиш „Да“ на луѓе и ситуации кои не ти донесуваат ништо добро.

Престани да ги поддржуваш нештата кои ти го нарушуваат менталното здравје и те ставаат во состојба на каење, прекорување и потиштеност.

Наместо тоа, од денес започни да велиш „Да“ на својата среќа и мир, на твоето растење и сето она кое те прави подобра личност. Дури и ако тоа не ги задоволува другите, важно е да те задоволува тебе.
Кажи „Да“ на својата автентичност, на својот дух и неговите побарувања. Започни да ги одобруваш нештата кои те прават целосен. Посвети се на себеси, посвети се на својот живот.
Кажувај „Да“ само на нештата кои вистински ги посакуваш за себеси.