Одгледување на растенија во лампи

Растенијата играат значајна улога во нашата животна средина. Условите за да одгледаме некое растение бараат интензивна нега и многу природна светлина.

Дизајнирани се лампи во кои би можеле да одгледаме растение без природна светлина и вентилација во места како што се рестораните и хотелите.

Светилката е комплетен самоодржлив екосистем во која растението може да расте недопрено со години. Оваа светилка ни нуди нов тип на електрични проводници обложени со слој од стакло кои овозможуваат енергијата да протекува низ нив невидливо. Веќе не е потребен кабел за LED светилката да функционира.

За повеќе информации на  : facebook
Коментари

[fbcomments]