Категории

Огнен прстен на небото – Затемнување на Сонцето на 10 јуни

Затемнување на сонцето не очекува утрото на 10 јуни кога Месечината ќе помине помеѓу Сонцето и Земјата. Овој небески феномен се случува секоја година, а оваа година ќе биде видлив најмногу Канада и Сибир, а ќе може да се проследи и во Северна Америка и голем дел од Европа. 

Годишното затемнување на Сонцето се случува така што Месечината ќе го покрие Сонцето и тоа ќе создаде ефект на огнен прстен, тоа е различно од целосното затемнување на Сонцето кога Месечината целосно го покрива. Таков феномен се очекува да се случи во 2024 година.

Затемнувањето на 10 јуни ќе биде видливо во Белград, дел од Босна и Херцеговина, и речиси цела Хрватска, но не и во Македонија.