Категории

После 400 години Јупитер и Сатурн повторно се зближуваат – Што ни донесува тоа?

Во текот на 2020 се создава атмосфера на исчекување на работ на новата ера, додека истовремено старите проблеми повторно ќе изникнат како и потребата за нивно решавање.

Јупитер и Сатурн уште од летото полека меѓусебно се приближуваат, а измеѓу 16 и 25 декември ќе бидат толку привидно блиску што гледајќи према небото ќе изгледаат како точки кој силно сјаат.

Ова ретко порамнување за последен пат се случило пред 400 години. Порамнувањето или конјукцијата на свемирските тела ја опишува нивнат апривдна близина, каде се чини ако ги посматраме од Земјата, тие стојат блиску едни до други.

Јупитер и Сатурн имаат шема да ги формираат своите конјукции во ист астролошки елемент отприлика секои 200 години, како појавување во водените знакови од почетокот на 15 век до почетокот на 17 век и во гонените знаци од почетокот на 17 век до почетокот на 19 век.

Позната како „Голема конјукција“, циклична конјукција помеѓу Јупитер и Сатурн која се појавува на секои дваесет години била водечка метода на разграничување на временските периоди во традиционалната астрологија. После 800 години, таа воведува нов циклус во воздушните знаци и донесува големи промени, а пследен пат таа беше во доцниот среден век.

Конјукцијата на Јупитер и Сатурн која се случува на секои 20 години секогаш е важна, во 2020 година има посебна извонредна вредност. Јупитер и Сатурн имаат образец на формирање нови конјукции во ист астролошки елемент отприлика секои 200 години, како појавување во водените знаци од почетокот на петнаесеттиот век до почетокот на седумнаесеттиот век, а во огнените знаци од почетокот на седумнаесеттиот век до почеткот на деветнаесеттиот век.

Јупитер и Сатурн формираат каталитички квадратни аспекти со Уран и Бик. Со овој клучен пресвртлив момент на нашиот животен пат, молњата на Јупитер и Сатурн не само што ќе се срушат старите друштвени структури, туку и ќе не натераат да напуштиме стари лични соништа и драми за кои сме биле врзани. Кога ќе ја започнеме новата ера на Јупитер и Сатурн, ќе се појават и нови предизвици и потенцијали за кои во текот на 2020 година треба да направиме место во нашите животи.