„Пропаѓа само тој што го продава вечното за минливото“. Најубавите мудри арапски поговорки

Прочитајте ги овие мудри арапски мисли од секојдневниот живот и инспирирајте се од едноставноста и убавината, пренесена од колено на колено, како поговорки.


„Смиреноста нека ти ја претекнува брзината“.

„Чувај ја главата и она што го памтиш, и стомакот со она што е внатре“.

„Пропаѓа само тој што го продава вечното за минливото“.

„Кога ќе те нападне приказната, помогни се со тишината“.

„Најблиски до огинот се оние кои лесно се палат“.

„Пропуштање на прилика е неприлика“.

„Скриј ги своите добри дела како што ги криеш лошите“.

„Потреба за добар пријател е како потреба за вода“.

„Вистината е најостратата сабја“.

„Очите гледаат сѐ освен себе“.

„Барај го човекот под неговиот јазик“.

„Најдобриот говор е краток, лесен, концизен и интересен“.
Коментари

коментари