Решете го најкраткиот тест за интелигенција: Сѐ што треба е да одговорите на две прашања!

Интелигенцијата може да се измери со тестови за интелигенција т.е IQ тестови. Се верува дека со овие тестови се мери генералниот фактор на интелигенција, а зависоно од Гаусовата распределба, интелигенцијата може да се подели да неколку групи:

  • Многу висока интелигенција (IQ е над 150)
  • Висока интелигенција (IQ од 130 до 150)
  • Натпросечна интелигенција (IQ од 110 до130)
  • Нормално развиена интелигенција (IQ од 90 до 110)
  • Подпросечна интелигенција (IQ од 70 до 90)
  • Ниска интелигенција (IQ од 50 до 70)
  • Многу ниска интелигенција (IQ помал од 50)

Но, за изненадување, тука не станува збор за научни прашања, туку за одговори кои се однесуваат на нашата личност.

Прашање бр. 1: Дали ве депримира помислата да живеете опкружени со многу луѓе?

Одговор А: да

Одговор Б: не

Прашање бр. 2: Дали посакувате почесто да се дружите со пријателите, бидејќи повременото гледање не ви е доволно?

Одговор А: да

Одговор Б: не

Одговоривте на првото прашање со Б?

Ви честитаме! Интелигентните луѓе по правило немаат проблем да живеат во градови со голем број на луѓе, тврдат научниците.

А второто прашање? Овде „интелигентниот“ одговор е НЕ.

Имено, интелигентните луѓе често имаат помалку пријатели од просечната бројка – со задоволство поминуваат време сами. Луѓето кои имаат коефициент на интелигенција под 80 најчесто сакаат да бидат опкружени со други луѓе. Оние кои имаат коефициент на интелигенција повисок од 116 – најчесто се самци.
Коментари

[fbcomments]