Чек дис аут
Search


Сега имаат над 100 години, но како изгледале во младоста?

Во оваа сентиментална серија наречена „Лицата на векот“ (Faces of Century)  фотографот Jan Langer  визуелно ја претставува промената која ја носат годините.

Неговите музи, повеќе стогодишни Чеси, го покажуваат лицето на одминатиот век, претставувајќи ги напоредно во нивната младост и сега, кога веќе го поминале прагот на стотата година од животот.

Antonín Kovář, 25 години и 102 години

Marie Burešová, 23 години и 101 години

Prokop Vejdělek, 22 години и 101 години

Bedřiška Köhlerová, 26 години и 103 години

Stanislav Spáčil, 17 години и 102 години

Vlasta Čížková, 23 години и 101 години

Ludvík Chybík, 20 години и 102 години

Anna Vašinová, 22 години и 102 години

Antonín Baldrman, 17 години и 101 години

Anna Pochobradská, 30 години и 100 години

Vincenc Jetelina, 30 години  и 105 години

Ludmila Vysloužilová 23 години и  101 години

Marie Fejfarová, 101 година (“ги избришала сите материјални спомени од нејзиниот живот”)
Коментари

коментари