Што кажува формата и големината на усните за вашиот карактер?

Многумина тврдат дека обликот на усните укажува на одредени црти на карактерот. Мала уста имаат великодушните и добродушни луѓе, а големта открива дека станува збор за амбициозна личност…

Психолозите сметаат дека обликот и дебелината на устата, укажуваат на одредени црти. Малата уста имаат великодушните и добродушни луѓе, а големата открива дека станува збор за амбициозна личност која сака да дава наредби.

Полни усни имаат сензибилните и емотивно незрелите личности, додека позади тенките усни се кријат практични личности, но несигурни во себе, па дури и со комплекс на пониска вредност.

Најчесто една од усните е поизразена, па ако е тоа горната, укажува на импулсивност како главна карактерна црта. Исклучиво нагласена долна усна имаат најголемите заводници.
Коментари

[fbcomments]