Што прво забележуваат жените кај мажите?

Многу често мажите се  прашуваат што најчесто жените забележуваат кога ќе погледнат во нив? За да се добие одговор на ова прашање, направено е едно истражување.

Според истражувањето, на група на жени дадена им е фотографија од маж на плажа, за која требале да кажат што најпрво забележуваат. Најголем дел од нив се изјасниле дека прво нешто што тие забележале се мускулите, потоа лицето, а на крајот рамената.

Но, што се случува кога една жена ќе забележи маж во одело? Според други истражување кое е направено на двеста жени, најпопуларниот одговор кој го добиле е дека прво нешто што тие забележуваат се очите, потоа насмевката, висината, рацете и стилот на облекување. Но, секако, најбитна карактеристика за жените е нивната самодоверба.

Висок маж, со прекрасен поглед, насмевка и високо ниво на самодоверба е маж кој секогаш е привлечен за жените.
Коментари

коментари