Чек дис аут
Search


Што прво забележуваат жените кај мажите?

Многу често мажите се  прашуваат што најчесто жените забележуваат кога ќе погледнат во нив? За да се добие одговор на ова прашање, направено е едно истражување.

Според истражувањето, на група на жени дадена им е фотографија од маж на плажа, за која требале да кажат што најпрво забележуваат. Најголем дел од нив се изјасниле дека прво нешто што тие забележале се мускулите, потоа лицето, а на крајот рамената.

Но, што се случува кога една жена ќе забележи маж во одело? Според други истражување кое е направено на двеста жени, најпопуларниот одговор кој го добиле е дека прво нешто што тие забележуваат се очите, потоа насмевката, висината, рацете и стилот на облекување. Но, секако, најбитна карактеристика за жените е нивната самодоверба.

Висок маж, со прекрасен поглед, насмевка и високо ниво на самодоверба е маж кој секогаш е привлечен за жените.
Коментари

коментари