Категории

Што секојдневното однесување кажува за психичкото здравје на луѓето?

Психичкото здравје кај луѓето можеби е најважно, бидејќи влошеното психичко здравје може да придонесе и до влошување на физичкото здравје, а воедно и влошување на целокупниот живот, професионален и приватен.

Многу е важно рано да се детектираат проблемите и да се работи на подобрување на менталното здравје, со цел целокупна благосостојба на човековиот живот.

Одредено однесување на човекот може да укаже на негови скриени проблеми и одредени карактерни особини. Како може да се препознае одредена карактеристика на човекот и дали има некој има проблем и тоа преку однесување во секојдневието.

Доколку човекот плаче на мали работи, најверојатно станува збор за нежна и чуствителна личност.

Доколку човекот спие повеќе од нормално, најверојатно е тажен и депресивен.

Прејадувањето и јадењето кога некој не е гладен, обично укажува на напнатост. 

1 2