Категории

Сонцето не се споредува со месечината – Обете сјаат во свое време, така и ти!

Запомнете, можете да станете од што било. Можете целосно да се пресоздадете. Ништо не е трајно.
Ти не си заглавен, имаш избори. Можеш да размислуваш за нови мисли. Можеш да научиш нешто ново. Можеш да создадеш нови навики. Важно е само да одлучите денес и никогаш да не гледате назад повеќе. Не постои идеално време за нов почеток, тоа го одлучуваш само ти. Овој живот е твој.

Преземи ја моќта да избереш што сакаш да правиш и напри го тоа најдобро што можеш. Преземете ја моќта да го сакате она што го барате во животот и да го сакате искрено. Преземете моќ да шетате во шумата и да бидете дел од природата. Преземете моќ да го контролирате сопствениот живот. Никој друг не може да го стори тоа за вас. Преземете моќ да го направите вашиот живот среќен.

И не споредувај го својот живот со другите. Нема споредба помеѓу сонцето и месечината. Обете сјааат кога им е време.