Внимавајте кого пуштате блиску до себе – Не секој ја заслужува вашата блискост

Мораме да бидеме пребирливи и најчесто строги околу тој кој пуштаме блиску до нас, иако понекогаш тоа ќе ги повреди чувствата на другите, но на тој начин само ги заштитуваме своите.

Живееме во време кога чувствуваме вина кога некого треба некого да откинеме од нашиот живот, но реалноста е таа дека некои врски едноставно мораат да завршат, некои луѓе мораат да бидат оставени во минатото и избришани од нашето секојдневие.

Не треба да бидеме толку плашливи. Сите велат дека не треба да ги палиме мостовите и треба да чуваме секого во нашиот живот, како реликвии но тие очекувања се нереални и најчесто болни.

Оние кои едноставно не допринесуваат ништо добро за нашето ментално здравје и за нашата душа, не смеат да поседуваат присуство во нашиот живот. Мораме да бидеме пребирливи и најчесто строги околу тој кој пуштаме блиску до нас, иако понекогаш тоа ќе ги повреди чувствата на другите, но на тој начин само ги заштитуваме своите.
Коментари

[fbcomments]