Категории

Зошто секоја жена би требала да почне да го сака сопственото тело

Последицата од љубовта спрема себеси е таа што жената станува убедена во социјалната вредност. Нејзината љубов спрема своето тело ќе биде неквалификувана, што е основата на женската идентификација.

Ако жената почне да го сака своето тело, таа нема да чувствува горчина околу тоа што другите жени прават со своите. Ако таа ја засака својата женственост, таа стекнува триумф над своите права.

Вистина е тоа дека жените се незаситни. Тие се алчни. И тоа е причината поради која се создава контрола врз женското размислување, за тие да не можат да го надминат тоа и да го употребуваат во своја корист.

Кога жената би се засакала себеси и своето тело онакво какво што е, тоа значи дека е способно да побара се што ќе посака.
Тогаш општеството би морало да ги прошири своите размери и повторно да се преуреди улогата на жената и она што таа го побарува, од другите и од светот.